Fri 18 Oct 2019 05:10:31 CEST
   
Text Size
Login

GDACS – The Global Disaster Alert and Coordination System

GDACS

 

Název: GDACS – The Global Disaster Alert and Coordination System

Producent: United Nations and the European Commission

Dostupnost: http://www.gdacs.org/

Tematický rozsah: varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase, mediální monitoring, mapové katalogy, výpočet potencionálního dopadu na postiženou oblast

Retrospektiva: 1994 až dodnes

Druhy dokumentů: zprávy, mapové simulace a katalogy

 

GDACS - The Global Disaster Alert and Coordination System (Globální systém varování před katastrofami) je systém, který byl zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA a je podporován ECHO.

 

Jedná se o internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační zdroje o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa
v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování a mapových katalogů.

 

Systém je aktivován při větších přírodních, technologických
a ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu, a bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky nebo prostřednictvím Virtual OSOCC – Virtual On-Site Operations Coordination Centre (Virtuální místní operační a koordinační centrum), které zaznamená významnější katastrofu. Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, tzn., že je zapotřebí pomoc ze strany některých subjektů jako je UNDAC, INSARAG a dalších. Virtual OSOCC, jako hlavní zdroj informací, je pouze pro předem určené a registrované členy některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů. Z tohoto důvodu zaručuje vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS je otevřená po vyplnění registračního formuláře.

 

Registrovaný uživatel GDACS si může nastavit zasílání varovných zpráv pro jakoukoli ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy může dostávat jak
na email, tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu. Žádný systém
v současné době neupozorní den dopředu na přírodní katastrofu, je ovšem dobré dopředu vědět, kdy je například vyhlášena evakuace, v jaké oblasti a proč.

 

GDACS služby jsou aktivovány při předpovědi nebo výskytu významné přírodní, technologické nebo ekologické katastrofy. Tyto katastrofy se považují za významné, pokud přesahují možnosti postižené země a je předpokládána potřeba mezinárodní pomoci.

 

Hlavní činnosti GDACS:

 1. Zajištění zasílání automatických upozornění přes email nebo SMS
  a kalkulace potenciálního dopadu ihned po počátku velkých katastrof.
 2. Poskytování on-line platformy Virtual OSOCC. Přístup na tento web
  je omezen pro krizové manažery vlád a organizací.
 3. Posílení sítě krizových manažerů a center tísňového provozu při reakcích na katastrofy po celém světě.
 4. Vývoj standardů pro výměnu informací týkajících se relevantních on-line informačních systémů se zaměřením na katastrofy. V současné době
  se jedná o tyto aktivity:
 • Automatické odhady dopadu a sekundární analýzy rizik poskytovaných JRC a Dartmouth Flood Observatory.
 • Aktualizace informací o katastrofách z postižených zemí a mezinárodní reakce na Virtual OSOCC.
 • Poskytování mapových podkladů a satelitních snímků z různých zdrojů (UNOSAT, MapAction, ReliefWeb).
 • Shromažďování zpráv z OCHA ReliefWeb.[1]

 

GDACS – Aktuální katastrofické události

GDACS

 

Zdroje GDACS pro vyhodnocování informací:

 1. Zemětřesení může být zachyceno během několika minut prostřednictvím celosvětové sítě seismických detektorů. Mnoho seismologických institucí ve světě sdílí své informace s cílem umožnit rychlé a automatické určení charakteru zemětřesení ve výpočtových centrech. GDACS shromažďuje informace každých 5 minut z následujících zdrojů:
 • United States Geological Survey National Earthquake Information Center.
 • European-Mediterranean Seismological Centre
 • GEOFON Program
 • Japan Meteorological Agency
 1. Tropické cyklóny jsou průběžně sledovány národními a mezinárodními meteorologickými organizacemi. GDACS shromažďuje informace každých 10 minut z následujících zdrojů:
 • Pacifik katastrof Center
 • Hawaii University
 1. Sopečnou činnost sleduje GDACS prostřednictvím týdenních přehledů Global Volcanism Programme.
 2. Povodně jsou sledovány na globálním základě partnerství s DFO – Dartmouth Flood Observatory, které poskytuje aktualizované seznamy probíhajících povodní ve světě. JRC také spolupracuje s DFO na systému protipovodňové detekce pomocí satelitních snímků.[2]

 

 


[1] European Union. Global Disaster Alert and Coordination System [online]. c2004-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.gdacs.org/about.asp>.

[2] European Union. Global Disaster Alert and Coordination System [online]. GDACS sources for event information. c2004-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.gdacs.org/sources.asp>.

 

 

ReliefWeb

Název: ReliefWeb

Producent: UN-OCHA

Dostupnost: http://www.reliefweb.int/

Tematický rozsah: aktuální humanitární akce a pomoc, události podle zemí

Retrospektiva: 1981 až dodnes

Druhy dokumentů: zprávy, výzvy, analýzy, reporty, mapy

 

ReliefWeb je informační zdroj pro včasné, spolehlivé a relevantní humanitární informace a analýzy. Jedná se o humanitární informační projekt OCHA.[1] Cílem je pomoci v porozumění humanitárním krizím ve světě.
Za tímto účelem jsou prohledávány internetové stránky mezinárodních
a nevládních organizací, vlád, výzkumných institucí a médií, odkud jsou shromažďovány novinky, zprávy, tiskové zprávy, výzvy, politické dokumenty, analýzy a mapy, které se vztahující k humanitárním krizím po celém světě. Dále je zajišťována dostupnost nejvíce relevantního obsahu přímo z databáze ReliefWeb, nebo jeho doručení uživateli prostřednictvím různých kanálů jako je RSS, e-mail, Twitter nebo Facebook. ReliefWeb také produkuje mapy
a infografiky za účelem objasnění a vysvětlení humanitárních krizí.
Pro zajištění aktualizací během celého dne jsou kancelářské prostory ReliefWeb ve třech různých časových pásmech: Kobe (Japonsko), Ženeva (Švýcarsko) a New York (USA).[2]

 

ReliefWeb prošel nedávno výraznou modernizací designu (březen 2011) a je velice dobře přizpůsoben pro sdílení aktuálního obsahu
i jednotlivých dokumentů prostřednictvím sociálních sítí a kanálů, především pomocí Facebooku a Twiteru. Tím výrazně přispívá k propojení relevantních informací s širokou veřejností. Sdílení obsahu je umožněno celkově přes více než 130 internetových služeb aplikace AddToAny.[3]

 

ReliefWeb

ReliefWeb

 

Databáze je přehledně koncipována s využitím grafického znázornění pomocí přehledové mapy světa a znázorněním cloudů pro jednotlivé země. Samostatně jsou v menu dostupné aktuální dokumenty, databáze jednotlivých zemí a katastrof, pracovní příležitosti i dostupná školení. Při vyhledávání jednotlivých dokumentů je možné následně použít tzv. Briefing Kit, který seskupí vyhledané a selektované dokumenty do jednoho PDF souboru. Nevýhodou ve vyhledávacím menu je nemožnost označení a výběru více položek v selektivní oblasti. Zde je možné pouze omezit výběr dokumentů podle země, zdroje, tématu, formátu, charakteristiky, typu katastrofy, ohrožených skupin, data publikování a jazyka. Tato nevýhoda je dosti významná jinak velice přehledného a uživatelsky přívětivého informačního zdroje. Přínosem je také souhrn školení z celého světa, kterých je aktuálních 301 ke dni 22. 4. 2011. Tato školení poskytuje k tomuto dni 2.618 registrovaných organizací.


[1] ReliefWeb [online]. c2011, 21 Mar 2011 [cit. 2011-04-22]. Terms & Conditions. Dostupné z WWW: <http://reliefweb.int/terms-conditions>.

[2] ReliefWeb [online]. c2011, 21 Mar 2011 [cit. 2011-04-22]. About Us. Dostupné z WWW: <http://reliefweb.int/about>.

[3] AddToAny [online]. c2006-2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: <http://www.addtoany.com/>.

   

Virtual OSOCC – Virtual On-Site Operations Coordination Centre

2010 Pakistan flood Khewali by Landsat-5 2010-...

Image via Wikipedia

English: Emblem of the United Nations. Color i...

Image via Wikipedia

Název: Virtual OSOCC – Virtual On-Site Operations Coordination Centre

Producent: Emergency Relief Coordination Centre

Dostupnost: http://vosocc.unocha.org/

Tematický rozsah: veškeré dostupné informace, dokumenty, mapové podklady pro koordinaci mezinárodní pomoci pod OSN (OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

Retrospektiva: 2001 až dodnes

Druhy dokumentů: příspěvky uživatelů, monitoring médií, mapové podklady, seznamy nasazených týmů a organizací, zápisy z briefingů.

 

Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, to znamená, že je zapotřebí pomoc
ze strany některých subjektů jako je UNDAC, INSARAG nebo UN-CMCoord – United Nations Civil-Military Coordination (Civilně-vojenská koordinace OSN).

 

Virtual OSOCC obsahuje:

 • přehledy zpráv pro jednotlivé události strukturované do různých oblastí zájmu, např. celková situace, počasí, koordinace, logistika, média, mapy a satelitní snímky, nasazené týmy, kontakty a specifické oblasti zájmu, např. nukleární situace,
 • možnost nastavení zasílání SMS a emailových upozornění na nové příspěvky,
 • průběh mobilizace a nasazení jednotlivých týmů,
 • prostor pro trénink a mítinky,
 • diskuzní fóra,
 • sbírky satelitních snímků, map a fotografií.[1]

 

Virtual OSOCC je unikátní komunikační kanál v globálním měřítku. Z technického hlediska se jedná pouze o propojení funkcí pro Content Management System a diskuzního fóra, nicméně přidanou hodnotou je zde moderování jednotlivých událostí a sumarizace informací z mnoha zdrojů.
Pro zajištění jednoduchého komunikačního kanálu je tato aplikace nepostradatelná a o globálním přínosu svědčí i neustále se zvyšující počet krizových manažerů a specializovaných pracovníků z celého světa jako registrovaných uživatelů.

Virtual OSOCC

 


[1] Emergency Relief Coordination Centre. Virtual OSOCC [online]. c2001 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://vosocc.unocha.org/>.

   

Translation

English Czech French German Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish

Who's Online

We have 1239 guests online

Statistics

Members : 7
Content : 69495
Web Links : 6
Content View Hits : 25260333

UNOSAT - Maps

Designed by the Search and Rescue Czech Republic

INFORMATION, COMMUNICATION, ORGANIZATIONAL AND MATERIAL SUPPORT FOR GROUPS INVOLVED IN SEARCH AND RESCUE MISSIONS

Managed by the Coordination Centre of Disaster Medicine

CONTINUOUS DISASTER MONITORING AND EVALUATION FROM DISASTER MEDICINE PERSPECTIVE

Restore Default Settings
feed-image Feed Entries

Login Form