Sat 25 May 2019 10:16:41 CEST
   
Text Size
Login

GDACS – The Global Disaster Alert and Coordination System

GDACS

 

Název: GDACS – The Global Disaster Alert and Coordination System

Producent: United Nations and the European Commission

Dostupnost: http://www.gdacs.org/

Tematický rozsah: varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase, mediální monitoring, mapové katalogy, výpočet potencionálního dopadu na postiženou oblast

Retrospektiva: 1994 až dodnes

Druhy dokumentů: zprávy, mapové simulace a katalogy

 

GDACS - The Global Disaster Alert and Coordination System (Globální systém varování před katastrofami) je systém, který byl zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA a je podporován ECHO.

 

Jedná se o internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační zdroje o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa
v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního monitorování a mapových katalogů.

 

Systém je aktivován při větších přírodních, technologických
a ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu, a bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky nebo prostřednictvím Virtual OSOCC – Virtual On-Site Operations Coordination Centre (Virtuální místní operační a koordinační centrum), které zaznamená významnější katastrofu. Virtual OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, tzn., že je zapotřebí pomoc ze strany některých subjektů jako je UNDAC, INSARAG a dalších. Virtual OSOCC, jako hlavní zdroj informací, je pouze pro předem určené a registrované členy některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů. Z tohoto důvodu zaručuje vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS je otevřená po vyplnění registračního formuláře.

 

Registrovaný uživatel GDACS si může nastavit zasílání varovných zpráv pro jakoukoli ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy může dostávat jak
na email, tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu. Žádný systém
v současné době neupozorní den dopředu na přírodní katastrofu, je ovšem dobré dopředu vědět, kdy je například vyhlášena evakuace, v jaké oblasti a proč.

 

GDACS služby jsou aktivovány při předpovědi nebo výskytu významné přírodní, technologické nebo ekologické katastrofy. Tyto katastrofy se považují za významné, pokud přesahují možnosti postižené země a je předpokládána potřeba mezinárodní pomoci.

 

Hlavní činnosti GDACS:

 1. Zajištění zasílání automatických upozornění přes email nebo SMS
  a kalkulace potenciálního dopadu ihned po počátku velkých katastrof.
 2. Poskytování on-line platformy Virtual OSOCC. Přístup na tento web
  je omezen pro krizové manažery vlád a organizací.
 3. Posílení sítě krizových manažerů a center tísňového provozu při reakcích na katastrofy po celém světě.
 4. Vývoj standardů pro výměnu informací týkajících se relevantních on-line informačních systémů se zaměřením na katastrofy. V současné době
  se jedná o tyto aktivity:
 • Automatické odhady dopadu a sekundární analýzy rizik poskytovaných JRC a Dartmouth Flood Observatory.
 • Aktualizace informací o katastrofách z postižených zemí a mezinárodní reakce na Virtual OSOCC.
 • Poskytování mapových podkladů a satelitních snímků z různých zdrojů (UNOSAT, MapAction, ReliefWeb).
 • Shromažďování zpráv z OCHA ReliefWeb.[1]

 

GDACS – Aktuální katastrofické události

GDACS

 

Zdroje GDACS pro vyhodnocování informací:

 1. Zemětřesení může být zachyceno během několika minut prostřednictvím celosvětové sítě seismických detektorů. Mnoho seismologických institucí ve světě sdílí své informace s cílem umožnit rychlé a automatické určení charakteru zemětřesení ve výpočtových centrech. GDACS shromažďuje informace každých 5 minut z následujících zdrojů:
 • United States Geological Survey National Earthquake Information Center.
 • European-Mediterranean Seismological Centre
 • GEOFON Program
 • Japan Meteorological Agency
 1. Tropické cyklóny jsou průběžně sledovány národními a mezinárodními meteorologickými organizacemi. GDACS shromažďuje informace každých 10 minut z následujících zdrojů:
 • Pacifik katastrof Center
 • Hawaii University
 1. Sopečnou činnost sleduje GDACS prostřednictvím týdenních přehledů Global Volcanism Programme.
 2. Povodně jsou sledovány na globálním základě partnerství s DFO – Dartmouth Flood Observatory, které poskytuje aktualizované seznamy probíhajících povodní ve světě. JRC také spolupracuje s DFO na systému protipovodňové detekce pomocí satelitních snímků.[2]

 

 


[1] European Union. Global Disaster Alert and Coordination System [online]. c2004-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.gdacs.org/about.asp>.

[2] European Union. Global Disaster Alert and Coordination System [online]. GDACS sources for event information. c2004-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: <http://www.gdacs.org/sources.asp>.

 

Translation

English Czech French German Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish

Who's Online

We have 272 guests online

Statistics

Members : 7
Content : 69250
Web Links : 6
Content View Hits : 20637491

UNOSAT - Maps

Designed by the Search and Rescue Czech Republic

INFORMATION, COMMUNICATION, ORGANIZATIONAL AND MATERIAL SUPPORT FOR GROUPS INVOLVED IN SEARCH AND RESCUE MISSIONS

Managed by the Coordination Centre of Disaster Medicine

CONTINUOUS DISASTER MONITORING AND EVALUATION FROM DISASTER MEDICINE PERSPECTIVE

Restore Default Settings

Login Form